Resurse umane - transcriere interviu

Rolaxit Innovation | Mar 21, 2023

Resurse umane - transcriere interviu

Activitatea de asigurare a resurselor umane necesare realizării proiectelor organizațiilor se desfășoară în mai multe etape:

- recrutare,

- selectie

- angajare

- integrare

Activitatea are o denumire generică resursă umană.

a) Recrutarea se face în următoarele moduri:

- Site-uri specializate de recrutare

- Site-urile companiilor – secțiunea Cariere

- Presa centrală și locală

- Schimburi și târguri de locuri de muncă și alte evenimente de carieră (conferințe, workshop-uri, seminarii, zile deschise pentru vizitarea companiilor)

- Baza de date internă (sistemul informatic în care sunt stocate aplicațiile anterioare, care poate fi reactivată pentru utilizare ulterioară în noi procese de aprovizionare)

- Recomandări primite de la actualii sau foștii angajați și/sau candidați

- Parteneriat cu universități pentru promovarea imaginii angajatorului și asigurarea creșei de talente - viitorii specialiști pe care companiile îi formează și îi dezvoltă prin programe de practică și stagiu

- Contact cu agentiile care ofera servicii de recrutare propriu-zisa, recrutare in masa (recrutare in volum pentru multe posturi vacante, de exemplu la inaugurarea unui nou sediu sau lansarea unei noi divizii), head-hunting (cautare executiv) si agenti de plasament temporar.

b) Selectia

Evolutia in domeniul tehnologiei, cresterea complexitatii activitatilor desfasurate, precum si contextul economico-social au condus la realizarea de interviuri de angajare care tind sa obtina performante profesionale si la dezvoltarea de noi metode si tehnici. pentru selecția sau recrutarea și integrarea personalului. Am considerat acest subiect ca fiind unul foarte important deoarece rolul interviului de personal este de a determina exact nivelul și tipul de muncă care revine fiecărui popor în evoluția sa. Practica managementului resurselor umane demonstreaza faptul ca, in mare masura, succesul integrarii in activitatea economico-sociala a unui angajat nou angajat depinde de procedurile folosite de unitatea respectiva pentru a-l primi. În ciuda importanței tot mai mari a noilor tehnologii, interviul de selecție continuă să fie procedura cheie pentru culegerea de informații relevante despre candidați și pentru luarea deciziilor de personal în organizații.

Pentru a conduce un interviu de angajare cu succes, trebuie urmați câțiva pași indispensabili. Recrutarea este primul pas sau prima etapă în procesul de recrutare a personalului, precum și primul pas în procesul de selecție a personalului. Deși în mod tradițional se acordă mai multă atenție selecției personalului, recrutarea personalului are prioritate, deoarece selecția efectivă a personalului poate fi realizată numai dacă procesul de recrutare asigură un număr suficient de mare de candidați competitivi. Cu alte cuvinte, obiectivul activității de recrutare de personal este identificarea unui număr suficient de mare de candidați, astfel încât să poată fi selectați cei care îndeplinesc condițiile.

Selecția personalului este următorul pas, constând în evaluarea, prin diverse metode, a candidaților și alegerea celui mai potrivit postului, urmată de angajare.

Selecția urmează în mod logic procesul de recrutare.

Selecția este procesul prin care, după anumite criterii, este ales cel mai potrivit candidat pentru ocuparea unui anumit loc de muncă.

Prin selecție se realizează o sortare a candidaților recrutați, pe baza unor proceduri, tehnici și criterii care țin cont de pregătirea, aptitudinile și capacitatea fiecărui candidat. Selecția este un proces continuu de îmbunătățire a calității resursei umane, proces care deseori are loc în mod analog proceselor de îmbunătățire a tehnologiilor utilizate.

Procesul de selecție se bazează pe o serie de metode și tehnici, fiecare concepută și utilizată diferit în funcție de natura posturilor pentru care se face selecția, denaturarea aptitudinilor, precum și abilitățile sau comportamentele persoanelor testate.

Selecția candidaților pentru posturi vacante are ca scop identificarea subiecților capabili să ocupe posturi prin clasificarea acestora după anumite criterii. În acest context:

- intocmirea CV-urilor (Curriculum Vitae)

- pregătirea scrisorilor de prezentare

- completarea cererilor de angajare

- intervievarea candidaților

- testarea candidaților

- verificarea referințelor

- examenul medical al candidatilor

- angajarea celor mai capabili candidați

- mentinerea contactului cu candidatii care nu au reusit sa se angajeze.

Toate aspectele expuse pot fi examinate și rezolvate cu tehnologia inteligenței artificiale. Rolaxit a creat un chatbot – HUR – destinat resurselor umane.

Pentru Scriptoman se recomandă aplicarea transcripției interviurilor.

Interviul candidaților pentru posturile vacante vizează un triplu obiectiv:

-obținerea de informații relevante și verificabile care să permită clasificarea solicitanților

-informarea corecta a solicitantilor cu privire la conditiile necesare ocuparii posturilor vacante.

Citiți mai departe pentru postarea care va apărea în următoarele zile

RomanianRomanian